Wet op het notarisambt

Geldend van 01-01-2014 t/m 30-06-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 128

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op het notarisambt
    Artikel: 127

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-03-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2020, 2 35262 24-01-2020 Stb. 2020, 29 Alg. 1
01-10-1999 Nieuwe-regeling 03-04-1999 Stb. 1999, 190 23706 06-09-1999 Stb. 1999, 382

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor het eerste lid, tweede volzin, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)

Terug naar begin van de pagina