Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren

Geldend van 01-01-2016 t/m 30-09-2018

Regeling houdende nadere voorschriften voor de scheepvaart aangaande melden, uitluisteren en communiceren op de binnenwateren

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. bijlage 1:

de van deze regeling deel uitmakende bijlage 1;

b. bijlage 2:

de van deze regeling deel uitmakende bijlage 2;

c. IVS-post:

post van het Informatie- en Volgsysteem voor de scheepvaart (IVS) als aangegeven in bijlage 1;

d. vaarweggedeelte:

vaarweggedeelte waarop het Binnenvaartpolitiereglement van toepassing is.

Paragraaf 2. Meldingen met betrekking tot alle vaarweggedeelten

Artikel 2

 • 1 De schipper van een

  en de kapitein van een

  melden, voordat voor de eerste maal tijdens een bepaalde reis een vaarweggedeelte dat deel uitmaakt van bijlage 1 wordt binnengevaren, de navolgende gegevens bij de dichtstbijzijnde IVS-post, op het in bijlage 1 aangegeven, bij de betreffende IVS-post behorende, marifoonkanaal:

  • a. soort schip;

  • b. naam van het schip;

  • c. positie, vaarrichting;

  • d. uniek Europees scheepsidentificatienummer, IMO-identificatienummer voor zeeschepen;

  • e. laadvermogen;

  • f. lengte en breedte van het schip;

  • g. soort, lengte en breedte van het samenstel;

  • h. diepgang, indien de bevoegde autoriteit hier om vraagt;

  • i. route;

  • j. haven waar is geladen;

  • k. haven waar wordt gelost;

  • l.

   • a. bij gevaarlijke stoffen overeenkomstig de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (ADN):

    • de VN-nummers of de stofnummers;

    • de officiële benaming voor het vervoer, voor zover van toepassing, aangevuld met de technische omschrijving;

    • de klasse, de classificeringscode en eventueel de verpakkingsgroep;

    • de totale hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen, waarop deze gegevens betrekking hebben.

   • b. bij andere dan de onder a bedoelde stoffen:

    de naam en de hoeveelheid van de stoffen.

  • m. 0, 1, 2, 3 blauwe lichten/kegels;

  • n. aantal personen aan boord;

  • o. aantal containers aan boord.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, melden schepen en samenstellen met meer dan twintig containers aan boord, of met containers aan boord waarop de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (ADN) van toepassing zijn, de in het eerste lid, genoemde gegevens, behoudens die genoemd onder c, f, g, h, i, j en n, op elektronische wijze, wanneer zij zich op een scheepvaartweg genoemd in bijlage 9 van het Binnenvaartpolitiereglement bevinden.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde elektronische melding geschiedt overeenkomstig de Standaard voor het elektronisch melden in de binnenvaart, zoals gepubliceerd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Artikel 3

De in artikel 2 genoemde gegevens, met uitzondering van die genoemd onder c en h, mogen ook vanaf een andere plaats of door een andere persoon dan de schipper of de kapitein, tijdig schriftelijk of telefonisch dan wel anderszins aan de IVS-post die op de vaarroute het eerst zal worden gepasseerd, worden medegedeeld.

Artikel 4

De schipper of de kapitein van een schip als bedoeld in artikel 2, meldt wanneer de vaart op een vaarweggedeelte dat deel uitmaakt van bijlage 1 gedurende meer dan twee uur wordt onderbroken, het begin en het einde van deze onderbreking aan de dichtsbijzijnde IVS-post.

Artikel 5

 • 1 Indien de in artikel 2 genoemde gegevens tijdens de vaart wijzigen, wordt dit door de schipper of de kapitein van een schip als bedoeld in artikel 2, onmiddellijk aan de dichtsbijzijnde IVS-post medegedeeld.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de schipper of de kapitein van een schip als bedoeld in artikel 2, dat zich bevindt op een vaarweg benedenstrooms van km 991.7 van de Nieuwe Maas of van km 998 van de Oude Maas.

Artikel 6

De gegevens genoemd in artikel 2, onder a, b, c en d, worden door de schipper of de kapitein van een schip als bedoeld in artikel 2, onverminderd het in artikel 2 bepaalde, gemeld op het ter plaatse aangeduide marifoonkanaal bij het passeren van een sluis en bij een met teken B.11 uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement aangeduid meldpunt.

Paragraaf 3. Meldingen met betrekking tot de in bijlage 2 genoemde vaarweggedeelten

Artikel 7

De schipper of de kapitein van een schip als bedoeld in bijlage 2, dat vaart op een vaarweggedeelte genoemd in die bijlage, meldt zich, onverminderd het in artikel 2 bepaalde, overeenkomstig hetgeen in die bijlage is aangegeven.

Artikel 8

Andere schepen dan bedoeld in artikel 2, luisteren tijdens de vaart op een vaarweggedeelte genoemd in bijlage 2, uit en communiceren op het in die bijlage aangegeven marifoonkanaal.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage 1

Bijlage 245972.png
Overzicht IVS90 Objecten

Objectnaam

VHF

Telefoon

WADDENGEBIED

Den Helder, Verkeerscentrale

62

0223-657522

Schiermonnikoog, Zeeverkeerspost

05

0519-531247

Terschelling, Verkeerscentrale Brandaris:

 

0562-442341

VTS-Terschelling

02

 

Sector Terschelling (buiten VTS-gebied)

05

 

Sector Texel

05

 

Sector Ameland

27

 

Centrale Meldpost Waddenzee

04

0562-443100

NOORD OOST

Aadorpsluis

22

0546-575541

Bedieningscentrum Holterbroek Zwolle

20

038-4226813

Beukersluis Wanneperveen

20

038-3867054

Blokzijlsluis

0527-291981

Centrale Meldpost IJsselmeergebied Lelystad

01

0320-261111

Delden sluis

18

074-3761405

Delfzijl Groningen Sea Ports

66

0596-640400

Doesburg sluis

20

0313-472570

Post Lauwersoog

85

0519-349043

Eefde sluis

22

0575-513212

Eilandbrug Kampen

84

0527-251370

Farmsum (zee)sluis

11

0596-613293

Gaarkeuken sluis

18

0594-212303

Hengelo sluis

22

074-2912060

Houtribsluizen Lelystad

20

0320-261155

Ketelbrug Swifterband

18

0321-321607

Post Hoogezand / Rengersbrug

22

0598-392501

Post Hoogkerk / Kinderverlatenbrug

22

06-53892644

Naviduct / Krabbersgatsluis Enkhuizen

22

0228-531253

Lorentzsluizen Kornwerderzand

18

0517-578170

Meppelerdiepbrug Zwartsluis

22

038-3867022

Centrale post Kaapbruggen Meppel

22

0522-850720

Havens Meppel

22

0522-850720

Nijkerkersluis

18

033-2451278

Noordersluis Lelystad

84

0320-260492

Oostersluis Groningen

20

050-5410097

Pr. Bernhardsluis Deventer

18

0570-623030

Pr. Margrietsluis Lemmer

20

0514-561344

Ramspolbrug Ens

20

0527-251370

Robbengatsluis Lauwersoog

84

0519-349043

Roggebotsluis Dronten

22

0321-312697

Spooldersluis Zwolle

22

038-4215567

Stevinsluis Den Oever

20

0227-511383

Tsjerk Hiddessluizen Harlingen

22

0517-412336

ROTTERDAM–DUITSLAND

Algerabrug Krimpen a d IJssel

22

010-4506044

CBS Lobith

19

024-3435610

Dordrecht Reg. Verkeers Centrale

71

078-6337733

Grote Merwedesluis Gorinchem

18

0183-633308

Verkeerspost Nijmegen

64

024-3435610

Pr. Bernhardsluis Tiel

18

0344-670291

Rotterdam: Centrale Meldkamer Havenmeester

14

010-2521000

Rotterdam: Erasmusbrug

14

010-4857900

Rotterdam: Meld- en Volgsysteem Botlek

14

010-2522613

Sint Andries sluis (vanuit Lith)

68

0418-661284

Verkeerspost Tiel

64

0344-619672

Weurt sluis

18

024-3775670

Wilhelminasluis Andel

22

0183-441207

MIDDEN NEDERLAND

’s Molenaarsbrug Alphen a d Rijn

18

0172-445518

Abtswoudsebrug

18

015-2563717

Amerongen sluis/stuw

20

0343-571344

Driel sluis/stuw

20

026-4742024

Hagestein sluis/stuw

18

0347-351544

Hefbrug Gouwsluis Alphen a d Rijn

18

0172-473093

Hooghkamerbrug Leiden

22

071-5764173

Hoornbrug Rijswijk

18

070-3999708

Julianasluis Gouda

18

0182-513096

Koninginnensluis Vreeswijk

84

030-6062212

Koopvaardersschutsluis Den Helder

22

0223-613292

Noordersluis Utrecht

84

030-2882812

Oranjesluizen Schellingwoude

18

020-6946161

Post De Waard/Spanjaardsbrug Leiden

22

071-5227124

Pr. Beatrixsluis Nieuwegein

20

030-6006332

Pr. Irenesluis Wijk bij Duurstede

22

0343-590290

Ravenswaaij/Marijkesluis

20

0345-558427

Rijnlandsluizen Spaarndam

18

0235-372129

Schellingwoude post

66

020-6659752

Vianen sluis

22

0347-371383

Waaiersluis Gouda

0182-513691

Wijk bij Duurstede, post

66

0343-595111

Willem 1 sluis Amsterdam

20

020-6360970

Zuidersluis Nieuwegein

84

030-6041493

ZUID OOST

Belfeld sluis

18

077-4771474

Borgharen Post + sluis Bosscherveld+ sluis Limmel +St. Servaesbrug

20

043-3628967

Born sluis

22

046-4852525

Centrale Bediening Helmond

18

0492-523315

Sluis 13 Someren

18

0492-523315

Centrale Bediening Oosterhout

18

0162-490791

Marksluis Oosterhout

18

0162-490791

Sluis 1 Oosterhout

18

0162-490791

Centrale Bediening Schijndel

18

073-5498319

Schijndel sluis

18

073-5498319

Centrale Bediening Tilburg

20

013-5811881

Grave sluis

20

024-6221744

Heel sluis

18

0475-373527

Henriëttesluis Engelen

18

073-6311291

Linne (vanuit Heel) sluis

22

0475-373527

Lith sluis

22

0412-481293

Maasbracht sluis

20

0475-461323

Panheel sluis

84

0475-562079

Roermond (vanuit Heel) sluis

22

0475-373527

Sambeek sluis

22

0485-571045

Sluis 15 Nederweert

20

0495-631332

Sluis 16 Weert

18

0495-532018

ZUID WEST

Bergse Diepsluis Tholen

18

0166-604154

Bruggen Kanaal door Walcheren

22

0118-412372

Grevelingensluis Bruinisse

20

0111-483888

Hansweert Sluizen

22

0113-396200

Krammersluizen Bruinisse

22

0167-577000

Kreekraksluizen Rilland

20

0113-559000

Roompotsluis Veere

18

0111-659265

Terneuzen sluizen + bruggen Sluiskil en Sas van Gent

69

0115-612279

Veere sluis

18

0118-501221

Vlissingen sluis

18

0118-412840

Volkeraksluizen Willemstad

64

0168-477500

Wemeldinge Centrale Meldpost

68

0113-622110

Zandkreeksluis Kats

18

0113-242320

Zeelandbrug

18

0111-413237

Bijlage 2

Regio Rotterdam

De vaarwegen benedenstrooms van km 991.7 van de Nieuwe Maas en van km 998 van de Oude Maas

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

 • *

  scheepsnaam

 • *

  positie

 • *

  vaarrichting

 • *

  elke bijzondere manoeuvre

De betreffende sector

Op het sectorkanaal

Zeevaart:

Bij het binnenvaren van een sector.

Binnenvaart:

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • -

  in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • -

  keren en oversteken van de vaarweg

 • -

  ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren communiceren en oproepen beantwoorden

Regionale Verkeerscentrale Dordrecht

Sector Dordrecht: Oude Maas, km 979,075

- Beneden Merwede, km 972,0

 

- Noord, km 978

Wantij, van Prins Hendrikbrug tot de Beneden Merwede

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

 • *

  scheepsnaam

 • *

  positie

 • *

  vaarrichting

 • *

  elke bijzondere manoeuvre

sector Dordt

Marifoonkanaal 79

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • -

  in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • -

  keren en oversteken van de vaarweg

 • -

  ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren communiceren en oproepen beantwoorden

Regionale Verkeerscentrale Dordrecht

Sector Heerjansdam:

Oude Maas, km 979,075- km 998,2

 

- Dordtsche Kil, km 982,6

 

Spui, van km 996,0-Oude Maas

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

 • *

  scheepsnaam

 • *

  positie

 • *

  vaarrichting

 • *

  elke bijzondere manoeuvre

sector Heerjansdam

Marifoonkanaal 4

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • -

  in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • -

  keren en oversteken van de vaarweg

 • -

  ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren communiceren en oproepen beantwoorden

Regionale Verkeerscentrale Dordrecht

Operationele voormelding

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Schepen met een diepgang van 5,5 meter of meer bestemd voor de Dordtsche Kil en 7 meter of meer bestemd voor de Oude Maas

 • *

  naam

 • *

  lengte

 • *

  breedte

 • *

  diepgang

 • *

  lading

 • *

  IMO-klasse

 • *

  hoeveelheid

 • *

  ETD

 • *

  agent

Regionale Verkeers- centrale Dordrecht

Telefoon

078-6337733

Telefax

078-6337750

E-mail:

rvc-algemeen@rws.nl

HAMIS

VHF 71

 • -

  bij vertrek havengebied Moerdijk

 • -

  bij vertrek havengebied Dordrecht

 • -

  bij vertrek ATD

Tenminste 4 uur voor vertrek

Indien de te verstrekken gegevens reeds bekend zijn bij het HCC worden deze via IVS/VBS doorgegeven aan RVC Dordrecht

Regionale Verkeerscentrale Dordrecht

Vertrekkende en verhalende zeeschepen

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Zeeschepen met een lengte van 60 m of meer

 • *

  naam

 • *

  lengte

 • *

  breedte

 • *

  diepgang

 • *

  lading

 • *

  IMO-klasse

 • *

  hoeveelheid

 • *

  ETD

 • *

  agent

Regionale Verkeers- centrale Dordrecht

Telefoon

078-6337733

Telefax

078-6337750

E-mail:

rvc-algemeen@rws.nl

HAMIS

VHF 71

 • -

  bij vertrek havengebied Moerdijk

 • -

  bij vertrek havengebied Dordrecht

 • -

  bij vertrek ATD

Tenminste 4 uur voor vertrek/ of aanvang

Indien de te verstrekken gegevens reeds bekend zijn bij het HCC worden deze via IVS/VBS doorgegeven aan RVC Dordrecht

Regio Amsterdam

De vaarwegen ten westen van km 26.5 van het afgesloten IJ tot aan de kustlijn en behorende tot het beheersgebied van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied.

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

Zeevaart:

 • * scheepsnaam

 • * positie

 • * bestemming

 • * ETA

 • * elke bijzondere manoeuvre

 • * call sign

 • * lengte

 • * breedte

 • * diepgang

 • * IMO-nummer

Binnenvaart:

 • * scheepsnaam

 • * positie

 • * uniek europees scheepsidentificatienummer

 • * lengte

 • * breedte

 • * diepgang

 • * tijd aankomst bestemming

 • * lading en hoeveelheid

 • * elke bijzondere manoeuvre

De betreffende sector

op het sectorkanaal

Zeevaart:

 • Bij het binnenvaren van een sector

Binnenvaart

 • Bij het binnenvaren van een sector

 • bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • keren en oversteken van de vaarweg

 • ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Verkeerscentrale Schellingwoude

Sector Schellingwoude:

Afgesloten IJ, km 26,5

- Buiten IJ, km 32,8

   

- Amsterdam-Rijnkanaal, km 2,6

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

 • *

  scheepsnaam

 • *

  positie

 • *

  vaarrichting

 • *

  elke bijzondere manoeuvre

Sector Schellingwoude

marifoonkanaal 60

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • -

  in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • -

  keren en oversteken van de vaarweg

 • -

  ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Verkeerspost Wijk bij Duurstede

sector Maarssen: Amsterdam-Rijnkanaal km 28,6 tot km 36,5

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

 • *

  scheepsnaam

 • *

  positie

 • *

  vaarrichting

 • *

  elke bijzondere manoeuvre

sector Maarssen

marifoonkanaal 61

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • -

  in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • -

  keren en oversteken van de vaarweg

 • -

  ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Verkeerspost Wijk bij Duurstede

sector Wijk bij Duurstede:

Amsterdam-Rijnkanaal km 59,5 tot km 63,5 en

 

NederRijn/Lek km 924,3 tot km 930

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

 • *

  scheepsnaam

 • *

  positie

 • *

  vaarrichting

 • *

  elke bijzondere manoeuvre

sector Wijk bij Duurstede

marifoonkanaal 60

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • -

  in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • -

  keren en oversteken van de vaarweg

 • -

  ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Verkeerspost Wemeldinge

Operationele melding Oosterschelde-stroomgebied

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement.

* scheepsnaam

* positie

* vaarrichting

* elke bijzondere manoeuvre

verkeerspost Wemeldinge

marifoonkanaal 68

– bij het in noordgaande richting uitvaren van het sluizencomplex Hansweert

– bij het uitvaren van de westelijke voorhaven van het Krammersluizencomplex

– bij het uitvaren van een andere voorhaven van een sluizencomplex

– bij het uitvaren van een haven

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden.

Waddenzee

Administratieve voormelding Waddenzee buiten de VTS-gebieden

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

– schepen met gevaarlijke ladingen

– bijzondere transporten

– bovenmaatse schepen

* scheepsnaam en call-sign

* nationaliteit

* scheepstype en tonnage

* lengte, breedte en diepgang

* Lloydsnummer

* haven van bestemming

* ETA

* geplande vaarroute

* soort lading

(naam en hoeveelheid van stoffen; klasse, cijfers en voorzover bekend stofnummer en VN-nummer

* bevestiging dat ladingplan aan boord is

* aantal personen aan boord

Centrale Meldpost Waddenzee

Telefonisch:

0031 562443100

Fax:

0031 562442355

• 24 uur voor het binnenvaren van de Waddenzee.

• Bij onvoorziene omstandigheden binnen VHF-bereik kanaal 4.

 

Operationele melding Waddenzee buiten:

 • de VTS-gebieden

 • verkeerspost Schiermonnikoog

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

– schepen met gevaarlijke ladingen

– bijzondere transporten

* scheepsnaam en call-sign

* positie

* bijzonderheden

* VN-nummer/IMO klasse

* aantal personen aan boord

Centrale Meldpost Waddenzee

Marifoonkanaal 4

Tijdig voor het binnenvaren van de Waddenzee via:

– de VTS-gebieden van Den Helder, Terschelling en Eems;

– de zeegaten tussen de Waddeneilanden

– de havens van de Waddeneilanden;

– de sluizen en havens aan het IJsselmeer en landzijde

 

Verkeerspost Schiermonnikoog

 • Vaarweg Lauwersoog-Noordzee v.v.

 • Vaarwegen naar Schiermonnikoog

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert als bedoeld in artikel 9.07, derde lid Binnenvaartpolitiereglement

* scheepsnaam en call-sign

* positie

* bestemming

* elke bijzondere manoeuvre

* diepgang

* lading

* aantal personen aan boord

Verkeerspost Schiermonnikoog

Marifoonkanaal 5

Tijdig voor het binnenvaren van de Waddenzee en bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het:

– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

– keren en oversteken van de vaarweg

– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

 

Verkeerspost Tiel

Sector St. Andries:

Waal km 931,0 tot km 921,0

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van:

– een klein schip dat geen stoffen vervoert, bedoeld in artikel 9.07, lid 3, Binnenvaartpolitiereglement

– een veerpont die is voorzien van een goedwerkend en in bedrijf zijnd AIS-apparaat

* scheepsnaam

* positie

* vaarrichting

* elke bijzondere manoeuvre

sector St. Andries

marifoonkanaal 68

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

– keren en oversteken van de vaarweg

– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Sector Tiel:

Waal km 917,0 tot km 905,0

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van:

– een klein schip dat geen stoffen vervoert, bedoeld in artikel 9.07, lid 3, Binnenvaartpolitiereglement

– een veerpont die is voorzien van een goedwerkend en in bedrijf zijnd AIS-apparaat

* scheepsnaam

* positie

* vaarrichting

* elke bijzondere manoeuvre

sector Tiel

marifoonkanaal 69

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

– keren en oversteken van de vaarweg

– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Verkeerspost Nijmegen

Sector Nijmegen:

Waal km 890,5 tot km 881,5

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van:

– een klein schip dat geen stoffen vervoert, bedoeld in artikel 9.07, lid 3, Binnenvaartpolitiereglement

– een veerpont die is voorzien van een goedwerkend en in bedrijf zijnd AIS-apparaat

* scheepsnaam

* positie

* vaarrichting

* elke bijzondere manoeuvre

sector Nijmegen

marifoonkanaal 4

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

– keren en oversteken van de vaarweg

– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Sector Millingen:

Waal km 881,5 tot km 857,9

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van:

– een klein schip dat geen stoffen vervoert, bedoeld in artikel 9.07, lid 3, Binnenvaartpolitiereglement

– een veerpont die is voorzien van een goedwerkend en in bedrijf zijnd AIS-apparaat

* scheepsnaam

* positie

* vaarrichting

* elke bijzondere manoeuvre

sector Millingen

marifoonkanaal 10

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

– keren en oversteken van de vaarweg

– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Bijlage 3. Toegestane afmetingen van een schip of een samenstel op de vaarwegen, als bedoeld in artikel 9.02, eerste lid, Binnenvaartpolitiereglement

Vaarweg

Lengte in m

Breedte in m

Diepgang in m

Fryslân

     

Haven Terschelling

85

12,00

3,40

Haven Vlieland

60

10,00

3,40

Vaarweg tussen zee en Harlingen, via het Stortemelk, de Vliestroom, de Blauwe Slenk en het vaarwater langs de Pollendam

140

 

6,50

Prinses Margrietkanaal

110,50

11,50

3,20

       

Groningen

     

Van Starkenborghkanaal

110,50

11,50

3,20

Eemskanaal van km 0,00 t/m km 19,74

144

13

4,50

Eemskanaal van km 19,74 t/m km 26,44

144

13

5,00

Overijssel

     

Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen

     

– Geldersche IJssel- Delden (beneden de sluis)

– Delden – Enschede

110

11,50

2,801

 

110

9,75

2,60 of

 

110

11,50

2,20

Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen

110

9,75

2,50

       

Overijssel/Gelderland

     

Geldersche IJssel

     

– IJsselkop2 – Stadsbrug Kampen

110

12,00

 

– Stadsbrug Kampen – Ketelmeer

200

17,50

 

Zwolle-IJsselkanaal

110

12,00

3,253

Meppelerdiep

     

– van Zwarte Water via Meppelerdiepkeersluis – Kaapbrug

110

12,00

3,254

– via Grote Kolksluis

55

8,20

2,804

Zwarte Water

110

12,00

3,253

Zwolsche Diep

110

12,00

3,003

Ramsdiep

110

11,50

3,003

Zwanendiep

85

9,50

2,703

       

Noord-Holland

     

De betonde vaarwateren tussen zee en Den Helder

   

9.00

Marinehaven Willemsoord

200

 

8.00

Oranjesluizencomplex

     

– Noordersluis

70

13,50

3,505

– Middensluis

90

17,50

3,505

– Zuidersluis

70

13,50

3,505

– Prins Willem Alexandersluis

200

23,00

3,505

Noordzeekanaal en Noordzeesluizen te IJmuiden

325

42,00

13,10

– 1e Rijksbinnenhaven

   

3,50

– 2e Rijksbinnenhaven

   

5,70

– 3e Rijksbinnenhaven

   

5,70

– Kruithaven, buitenzijde (meerstoelen)

   

9,10

– Zijkanaal B (zuidelijk deel)

   

1,80

– Zijkanaal C

 

11,40

3,00

– Zijkanaal D

   

3,00

– Zijkanaal E

   

2,20

– Zijkanaal G over een lengte van 1000 m gemeten uit de as van het Noordzeekanaal

   

8,00

– Zijkanaal H

   

1,30

Haven Marken

55

6,60

1,905

       

Flevoland

     

IJsselmeer

     

– Houtribsluis

190

17,50

3,50

– Krabbersgatsluis

110

11,60

3,203

– Naviduct

110

11,45

3,203

– Lorentzsluizen:

     

grote sluis

120

13,00

3,506

kleine sluis

67

8,20

3,507

– Stevinsluis

120

13,00

3,507

– Noorderhaven Breezanddijk

50

11,50

2,807

– Zuiderhaven Breezanddijk

95

11,50

2,507

– Buiten- en voorhavens Den Oever en Kornwerderzand

120

13,00

3,507

Randmeren Flevoland

     

– Nijkerkersluis

90

9,50

3,003

– Roggebotsluis

90

9,50

3,003

       

Noord-Holland/Utrecht

     

Buitenhaven van Muiden en toegangsgeul

     

– Grote Zeesluis – IJmeer

45

7,50

1,80

Amsterdam-Rijnkanaal

200

23,50

4,00

Lekkanaal

200

17,70

3,507

Merwedekanaal (benoorden de Lek)

110

11,50

2,808

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

     

– Doorslagsluis – km 2,2

39

5,45

1,759

– km 2,2 – Oudewater (km 17,9)

39

5,45

1,75

– km 17,9 – Haastrechtse brug

39

5,45

1,90

       

Zuid-Holland

     

Hollandsche IJssel

     

– van km 0.0 tot km 1.1

39

5,45

2,5010

– van km 1.1 tot km 3.4

110

11,50

3,1511

– van km 3.4 tot km 4.5

110

11,50

3,6011

– van km 4.5 tot km 7.0

110

11,50

4,0511

– van km 7.0 tot km 19.7

110

11,50

4,7011

Oude Maas (zeevaart)

175

25

8,80

Dordtsche Kil en de daarop aansluitende vaarweg naar de havens van het Industrie- en Havenschap Moerdijk (zeevaart)

175

25,00

8,00

Volkeraksluizen

225

23,50

4,75

Boven-Merwede/Beneden-Merwede/ Nieuwe Merwede/Noord/Oude Maas/Dordtsche Kil/ Hollandsch Diep/Amer/Haringvliet

     

– algemeen

225

23,50

 

– duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte vóór de duwboot (maximum lengte 40m))

153

34,35

 

– duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte vóór de duwboot (maximum lengte 40m))

229,50

22,90

 

Beneden-Merwede

   

4,4011

Bergsche Maas

193

17,50

4,0011

Nieuwe Merwede (Biesboschsluis)

55

6,60

3,20

Het Spui

110

11,50

2,80

Noord

   

4,4011

Rietbaan

     

– van km 977,3 tot km 978,965

85

8,2

2,8

– van km 978,965 tot km 979,8

135

17

4

Nieuwe Maas (beheersgebied Rijkswaterstaat, West-Nederland Zuid)

225

23,50

 

– duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot (maximum lengte 40m))

153

34,35

4,50

– duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot (maximum lengte 40m))

229,50

22,90

4,50

       

Noord-Brabant

     

Zuid-Willemsvaart

     

– sluis 13 t/m sluis 4

     

<= 68

6812

7,25

1,90

>68

8012

5,20

1,90

– sluis4 – Maximakanaal

     

<= 105

10512

9,60

3,00

>105

11012

7,25

3,00

       

Máximakanaal

     

≤105m

105

9,50

3,00

>105

110

6,70

3,00

       

Wilhelminakanaal, met inbegrip van de Amertak

     

– Amer – sluis I

135

11,50

3,0013

– sluis I – sluis II

90

9,60

2,70

– sluis II – industriehaven Loven

63

7,25

2,10

– industriehaven Loven – Beatrixkanaal

63

7,25

1,90

– Beatrixkanaal – Zuid-Willemsvaart

110

6,70

1,90

<= 68

6812

7,25

1,90

> 68

8012

5,20

1,90

Markkanaal

90

9,60

2,60

Donge km 0,00 tot km 0,93

110

11,50

3,0013

Oude Maasje

     

– Bergsche Maas – haven Waspik

95

11,50

2,50

– haven Waspik – haven Sprang Capelle

60

6,60

2,50

       

Zeeland

     

Zuid-Vlije/Krammer/ Zijpe/Mastgat/Keeten/ Oosterschelde

200

23,50

 

Schelde-Rijnverbinding

225

23,50

4,30

Volkerak

225

23,50

4,75

Krammersluizen

200

23,50

4,7514

Kanaal door Zuid-Beveland

     

– gehele kanaal

200

23,50

4,7515

– vanaf de parallel 51º 27'.9 N

200

23,50

5,2515

Veerse Meer

130

18,00

 

Roompotsluis

95

14,50

5,0016

Bergsediepsluis

34

6,00

2,0017

Handelshaven Breskens18

95

   

Veerhaven Terneuzen

80

9,50

 
       

Limburg

     

Maas

     

– van km 8,650 -Julianakanaal

137,50

14,00

3,00

– van km 64,5 -Julianakanaal

110

12,00

2,80

– sluis Linne

193

13,50

3,0019

– sluis Roermond

193

13,50

3,0020

Sluis Belfeld

     

– oostsluis> 137,50m

137,50

193

15,50

13,50

3,50

3,50

– west- en middensluis:

137,50

15,50

3,00

Sluis Sambeek

     

– oostsluis> 137,50m

137,50

193

15,50

13,50

3,50

3,50

– west- en middensluis:

137,50

15,50

3,20

– sluis Grave

137,50

15,50

3,2021

– Prinses Maxima sluizen te Lith

     

Zuidkolk

113,50

13,50

3,5022

Noordkolk

193

17,50

4,0023

– Maasbracht monding Julianakanaal – km 110,500

     

≤ 137,50 m

137,50

15,50

3,00

> 137,50 m

193

13,50

3,00

km 110,500 – Grave boven

     

≤ 137,50 m

137,50

15,50

3,50

> 137,50 m

193

13,50

3,50

– Traject Grave boven- km 182 (brug A50)

137,50

15,50

3,2020

– Traject km 182 (brug A50)- km 226

     

≤ 137,50

137,50

15,50

4,0024

>137,50

193

13,50

4,0023

Julianakanaal

     

– Traject Gekanaliseerde Maas – Beatrixhaven

137,50

14,00

3,00

– Traject Beatrixhaven – haven Stein

     

<= 110

110

12,00

3,00

> 110 m

137,50

11,50

3,00

– Traject Haven Stein – sluis Born

137,50

14,00

3,00

– Sluis Born westsluis

132,50

13,50

2,80

– Sluis Born midden- en oostsluis

137,50

15,50

3,00

– Traject Born – km 36,6

     

≤ 137,50

137,50

15,50

3,00

> 137,50

193

13,50

3,00

– Sluis Maasbracht oostsluis

193

13,50

3,00

– Sluis Maasbracht midden -en westsluis

137,50

15,50

3,00

Lateraalkanaal Linne-Buggenum

     

– Sluis Heel oostsluis

193

13,50

3,00

– Sluis Heel westsluis

137,50

15,50

3,00

Maas-Waalkanaal

     

km 0,0 (Maas)- km 10,7

     

≤137,50 m

137,50

15,50

3,50

> 137,5 m

193

13,50

3,50

km 10,7 – km 12,9

225

15,50

3,7025

km 12,9 – km 13,4 (Waal)

     

≤ 193 m

193

22,90

3,7025

> 193 m

225

17,50

3,7025

Kanaal van Sint Andries

110

13,50

3,5026

Verbindingskanaal in het Bossche Veld en Zuid-Willemsvaart tot grens Smeermaas

86

8,30

2,50

Kanaal Wessem – Nederweert

     

– km 0,00 – km 0,85

137,50

15,50

3,00

– km 0,85 – km 2,20

95

9,60

2,50

– km 2,20 – km 16,30

95

9,60

2,10

oude sluis Panheel

95

7,25

2,10

Noordervaart

     

Sluis Hulzen

62

7,25

1,65

1Op het pand Geldersche IJssel – Eefde (voorpand) evenveel minder dan 2,80 m als de buitenwaterstand sluis Eefde lager is dan NAP + 3,20 m.

2Schepen die gebruik maken van de hefopening in de spoor- en verkeersbrug Zutphen (km 928,150) moeten rekening houden met de volgende beperkingen: a. de bodem ligt op ca. NAP + 0,50 m, d.w.z. ongeveer 0,50 m hoger dan overigens in dat riviervak; b. de bodembreedte op NAP + 0,50 m is slechts 8,00 m; c. eerst op ca NAP + 2,50 m is een breedte van 12 m aanwezig; d. bij doorvaart hiervan is een sterke waterspiegeldaling mogelijk.

3Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

4Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiep-brug ligt op NAP – 3,50 m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP + 0,50 m en bij een waterstand lager dan NAP – 0,50 m.

5Bij een waterstand van NAP – 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,50 m.

6Bij een waterstand op de Waddenzee gelijk aan of boven NAP of op het IJsselmeer gelijk aan of boven NAP – 0,50 m dan wel evenveel minder dan de waterstand lager is dan NAP respectievelijk NAP – 0,50 m.

7Bij een waterstand van NAP – 0,40 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,40 m.

8Bij een waterstand van NAP – 0,40 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of hoger of zoveel minder dan de waterstand lager is. Bij een waterstand van NAP + 1,35 m of hoger of zoveel minder als de waterstand op de Lek bij de Koninginnesluis is.

9Bij een waterstand van NAP + 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand is bij de Doorslagsluis te Nieuwegein.

10Bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder dan de waterstand t.o.v. NAP.

11Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

12Schepen langer dan 65 m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.

13Bij een waterstand van NAPC + 0,50m of hoger of zoveel minder dan de waterstand beneden NAP + 0,50m.

14Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,75 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,75 m.

15Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,55 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,55 m met dien verstande dat deze diepgang slechts is toegestaan voor schepen die vanaf de Westerschelde komen met als directe bestemming loswal “Kaai 85” te Schore, alsmede voor schepen die vertrekken vanaf deze loswal met als directe bestemming Westerschelde.

16Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

17Bij waterstand Oosterschelde-zijde NAP – 1,50 m of hoger.

18Kielspeling 10% van de waterdiepte.

19Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 16,95 m.

20Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 14,20 m.

21Maas tussen Grave (boven de sluis) en kmr 182 (brug A50) een maximale toegelaten diepgang van 3,20 m of zoveel meer dan de waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP + 5,20 m.

22Bij een waterstand NAP + 1 m of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 1 m.

23Bij een waterstand van NAP of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP of zoveel minder dan de waterstand in het boventoeleidingskanaal lager is dan NAP + 4,50 m

24Bij een waterstand van NAP of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP of zoveel minder dan de waterstand in het boventoeleidingskanaal lager is dan NAP + 4,50 m

25Of zoveel minder dan de buiten- of de binnenwaterstand lager is dan NAP + 7,20 m.

26Bij een waterstand NAP + 1 m of zoveel minder dan de waterstand bij sluis St. Andries v.w.b. de Maaszijde lager is dan NAP + 1 m dan wel v.w.b. de Waalzijde lager is dan NAP + 2 m.

Terug naar begin van de pagina