Arbeidsomstandighedenwet

Geraadpleegd op 01-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 20-05-2022.
Geldend van 20-05-2022 t/m 19-06-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 29a

Informatie geldend op 20-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Arbeidsomstandighedenbesluit
    Artikel: 9.5a
  2. Arbeidsomstandighedenregeling
    Bijlage: XIIIg

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-05-2022)

Opmerking

Door Stb.2006/673 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2007 (Stb. 2006/675).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35673
01-01-2016 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
01-08-2009 Nieuw 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319

Annuleren

Naar boven