Arbeidsomstandighedenwet

Geraadpleegd op 30-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 20-05-2022.
Geldend van 20-05-2022 t/m 19-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 20-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen: 1.8, 1.9, 2.14a, 2.14b, 2.14c, 2.14d, 2.14e, 2.42, 2.42n, 2.5c, 2.5e, 2.5g, 2.6a, 3.37v, 4.90, 6.12d, 6.12k
 2. Arbeidsomstandighedenregeling
  Artikelen: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.5, 8.29c
 3. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikelen: 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 14a, 15a, 16, 27, 30, 33, 45
 4. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 6:2
 5. Beleidsregel arbocatalogi 2019
  Bijlage: als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel arbocatalogi 2019
 6. Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving
  Artikelen: behorend bij de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving, 1
 7. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 8. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
  Artikel: 1
 10. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
 11. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 1
 12. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 1
 13. Besluit gegevensverwerving CBS
  Artikel: 11b
 14. Besluit personenvervoer 2000
  Artikel: 74
 15. Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
  Artikel: 4
 16. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 17. Besluit risico's zware ongevallen 2015
  Artikelen: 10, 11
 18. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 658a
 19. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 54a
 20. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 21. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 22. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
  Artikelen: 1, 2
 23. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
  Artikel: 3
 24. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 9a
 25. Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen
  Artikel: 7
 26. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 71a
 27. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
  Artikel: 12a
 28. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 54, 73
 29. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: XV
 30. Wet vergoedingen leden Eerste Kamer
  Artikel: 13
 31. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 25, 66
 32. Ziektewet
  Artikelen: 1, 63c, 76e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-05-2022)

Opmerking

Door Stb.2006/673 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2007 (Stb. 2006/675).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 22 34375
01-07-2017 Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 22 34375 08-06-2017 Stb. 2017, 254
01-01-2016 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
01-04-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2011, 8 32397 02-02-2011 Stb. 2011, 55
01-08-2009 Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
25-03-2009 Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
01-01-2008 Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 673 30552 11-12-2006 Stb. 2006, 675
29-12-2005 Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
01-07-2005 Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 202 29814 06-06-2005 Stb. 2005, 298
01-04-2002 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678 13-12-2001 Stb. 2001, 685
29-12-2000 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2000, 595 27091 13-12-2000 Stb. 2000, 595 Inwtr. 1
01-11-1999 Nieuwe-regeling 18-03-1999 Stb. 1999, 184 25879 25-10-1999 Stb. 1999, 450

Opmerkingen

 1. Artikel 50 en 51 werken terug tot en met 1 januari 1999.1)
Naar boven