Arbeidsomstandighedenwet

Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Annuleren

Artikel 10

Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen ter voorkoming van dat gevaar.

Annuleren
Naar boven