Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 12-06-2012.
Geldend van 12-06-2012 t/m 13-09-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 12-06-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 12-06-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
05-04-2002 Vervallen 11-12-2001 Stcrt. 2001, 245 GZB/VVB2241767 11-12-2001 Stcrt. 2001, 245
01-02-1999 Nieuwe-regeling 08-02-1999 Stcrt. 1999, 30 GZB/VVB-99391 08-02-1999 Stcrt. 1999, 30 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.1)
Naar boven