Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen

Geraadpleegd op 03-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 12-06-2012.
Geldend van 12-06-2012 t/m 13-09-2016

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 12-06-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
    Bijlage: bijlage

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 12-06-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-04-2022 Wijziging 13-04-2022 Stcrt. 2022, 10917 3256591-1015371-WJZ 13-04-2022 Stcrt. 2022, 10917
12-06-2012 Wijziging 04-06-2012 Stcrt. 2012, 11418 VGP3116668 04-06-2012 Stcrt. 2012, 11418
01-02-1999 Nieuwe-regeling 08-02-1999 Stcrt. 1999, 30 GZB/VVB-99391 08-02-1999 Stcrt. 1999, 30 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.1)

Annuleren

Naar boven