Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Personeelsleden van ESTEC

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wet Wajong
    Artikel: 4
  2. Regeling Wfsv
    Artikel: 2.3
  3. Regeling zorgverzekering
    Artikel: 5.7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina