Regeling arbeid gedetineerden

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-12-2021.
Geldend van 01-12-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-12-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling arbeid gedetineerden
    Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-12-2021)

Opmerking

Door Stcrt. 2009/115 is de citeertitel gewijzigd per 15 juni 2009 met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2009. Door Stcrt. 2021/28357 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2021.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2021 Wijziging 08-05-2021 Stcrt. 2021, 28357 3313234 08-05-2021 Stcrt. 2021, 28357 Alg. 1
01-01-1999 Nieuwe-regeling 24-12-1998 Stcrt. 1998, 248 730386/98/DJI 24-12-1998 Stcrt. 1998, 248

Opmerkingen

  1. Artikel VIII van Stcrt. 2021/28357 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven