Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 06-06-2023.
Geldend van 06-06-2023 t/m 30-05-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 20ab

Informatie geldend op 06-06-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beleidskader Beperkt Beveiligde Afdeling van het Gevangeniswezen
    Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 3

  1. Beleidskader Beperkt Beveiligde Afdeling van het Gevangeniswezen
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-06-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-12-2021 Wijziging 15-11-2021 Stcrt. 2021, 47401 3639125 15-11-2021 Stcrt. 2021, 47401 Alg. 1
01-07-2021 Nieuw 08-05-2021 Stcrt. 2021, 28357 3313234 08-05-2021 Stcrt. 2021, 28357 Alg. 2

Opmerkingen

  1. Abusievelijk voegt de Staatscourant een tweede lid 4 toe.1)
  2. Artikel VIII van Stcrt. 2021/28357 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven