Vaststelling tarief beveiligingsheffing 1999

[Regeling materieel uitgewerkt per 09-05-1999.]
Geldend van 25-12-1998 t/m heden

Vaststelling tarief beveiligingsheffing 1999

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 37j, eerste en vierde lid, van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

Het tarief van de beveiligingsheffing bedraagt voor 1999 in de periode van 1 januari tot en met 31 december negen gulden per passagier.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina