Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 05-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 26-05-2021.
Geldend van 26-05-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 4

Informatie geldend op 26-05-2021

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 26-05-2021)

Opmerking

De regeling in bijlage 2 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
03-02-2021 Wijziging 01-02-2021 Stcrt. 2021, 5040 IENW/BSK-2021/7114 01-02-2021 Stcrt. 2021, 5040
01-07-2019 Wijziging 12-06-2019 Stcrt. 2019, 32081 IENW/BSK-2019/101820 12-06-2019 Stcrt. 2019, 32081
20-04-2019 Wijziging 17-04-2019 Stcrt. 2019, 17877 IENW/BSK-2019/53324 17-04-2019 Stcrt. 2019, 17877
01-08-2017 Wijziging 07-06-2017 Stcrt. 2017, 27098 IENM/BSK-2016/229044 06-07-2017 Stb. 2017, 312 Alg. 1, Inwtr. 2
22-04-2017 Wijziging 11-04-2017 Stcrt. 2017, 21824 IENM/BSK-2017/81638 11-04-2017 Stcrt. 2017, 21824
01-05-2015 Wijziging 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506 IENM/BSK-2015/79216 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506
01-01-2014 Wijziging 03-09-2013 Stcrt. 2013, 25176 IENM/BSK-2013/194743 03-09-2013 Stcrt. 2013, 25176
01-04-2013 Wijziging 04-02-2013 Stcrt. 2013, 1497 IENM/BSK-2013/4476 04-02-2013 Stcrt. 2013, 1497
01-01-2013 Wijziging 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26110 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26110
31-03-2012 Wijziging 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412 IENM/BSK-2012/31297 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412
01-01-2011 Wijziging 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20335 VENW/BSK-2010/151840 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20335
01-04-2010 Wijziging Stcrt. 2009, 19725 CEND/HDJZ-2009/1485sectorI&O Stcrt. 2009, 19721 Inwtr. 3
01-07-2009 Wijziging Stcrt. 2009, 116 CEND/HDJZ-2009/221sectorI&O Stcrt. 2009, 116
01-07-2008 Wijziging 20-06-2008 Stcrt. 2008, 121 CEND/HDJZ-2008/857 20-06-2008 Stcrt. 2008, 121
01-01-2007 Wijziging 12-12-2006 Stcrt. 2006, 247 HDJZ/I&O/2006-1746 12-12-2006 Stcrt. 2006, 247
15-06-2006 Wijziging 07-06-2006 Stcrt. 2006, 112 HDJZ/I&O/2006-309 07-06-2006 Stcrt. 2006, 112
03-12-2005 t/m 01-07-2005 Wijziging 24-11-2005 Stcrt. 2005, 234 HDJZ/SCH/2005-2175 24-11-2005 Stcrt. 2005, 234
19-03-2005 Wijziging 09-03-2005 Stcrt. 2005, 54 HDJZ/BIM/2005-529 09-03-2005 Stcrt. 2005, 54
01-01-2005 Wijziging 07-12-2004 Stcrt. 2004, 242 HDJZ/BIM/2004-2971 07-12-2004 Stcrt. 2004, 242
28-05-2004 Wijziging 18-05-2004 Stcrt. 2004, 98 HDJZ/BIM/2004-1108 18-05-2004 Stcrt. 2004, 98
01-01-2003 Wijziging 04-12-2002 Stcrt. 2002, 240 HDJZ/BIM/2002-1516 04-12-2002 Stcrt. 2002, 240
01-07-2002 Wijziging 27-06-2002 Stcrt. 2002, 121 HDJZ.AWW/2002-1722 27-06-2002 Stcrt. 2002, 121
01-01-2001 Wijziging 11-12-2000 Stcrt. 2000, 246 DGG/J- 00/005616 11-12-2000 Stcrt. 2000, 246
01-01-1999 Nieuwe-regeling 16-12-1998 Stcrt. 1998, 247 DGG/J-98011064 16-12-1998 Stcrt. 1998, 247

Opmerkingen

  1. Artikel XI van Stcrt. 2017/27098 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Kernenergiewet (instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) in werking treedt.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen in werking treedt.3)
Naar boven