Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 05-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 26-05-2021.
Geldend van 26-05-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 3

Informatie geldend op 26-05-2021

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
    Artikelen: 1, 2, 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 26-05-2021)

Opmerking

De regeling in bijlage 2 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2015 Wijziging 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506 IENM/BSK-2015/79216 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506
31-03-2012 Wijziging 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412 IENM/BSK-2012/31297 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412
01-01-2011 Wijziging 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20335 VENW/BSK-2010/151840 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20335
01-07-2009 Wijziging Stcrt. 2009, 116 CEND/HDJZ-2009/221sectorI&O Stcrt. 2009, 116
01-01-2007 Wijziging 12-12-2006 Stcrt. 2006, 247 HDJZ/I&O/2006-1746 12-12-2006 Stcrt. 2006, 247
01-07-2005 Wijziging 07-12-2004 Stcrt. 2004, 242 HDJZ/BIM/2004-2971 07-12-2004 Stcrt. 2004, 242
28-05-2004 t/m 01-01-2003 Wijziging 18-05-2004 Stcrt. 2004, 98 HDJZ/BIM/2004-1108 18-05-2004 Stcrt. 2004, 98
22-01-2003 t/m 01-01-2003 Wijziging 11-12-2002 Stcrt. 2002, 243 HDJZ/BIM/2002-3203 Stcrt. 2003, 16
22-01-2003 t/m 01-01-2003 Wijziging 04-12-2002 Stcrt. 2002, 240 HDJZ/BIM/2002-1516 Stcrt. 2003, 16 Inwtr. 1
01-01-2003 Wijziging 11-12-2002 Stcrt. 2002, 243 HDJZ/BIM/2002-3203 11-12-2002 Stcrt. 2002, 243
Wijziging 04-12-2002 Stcrt. 2002, 240 HDJZ/BIM/2002-1516 04-12-2002 Stcrt. 2002, 240
03-02-2001 Wijziging 18-01-2001 Stcrt. 2001, 23 DGG/J-00/006636 18-01-2001 Stcrt. 2001, 23
01-01-2001 Wijziging 11-12-2000 Stcrt. 2000, 246 DGG/J- 00/005616 11-12-2000 Stcrt. 2000, 246
01-01-1999 Nieuwe-regeling 16-12-1998 Stcrt. 1998, 247 DGG/J-98011064 16-12-1998 Stcrt. 1998, 247

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.1)
Naar boven