Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 06-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 26-05-2021.
Geldend van 26-05-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 26-05-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit mandaat certificering binnenschepen
    Artikel: 1
  2. Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 26-05-2021)

Opmerking

De regeling in bijlage 2 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-03-2012 Wijziging 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412 IENM/BSK-2012/31297 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412
01-01-2011 Wijziging 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20335 VENW/BSK-2010/151840 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20335
01-04-2010 Wijziging Stcrt. 2009, 19725 CEND/HDJZ-2009/1485sectorI&O Stcrt. 2009, 19721 Inwtr. 1
01-07-2009 Wijziging Stcrt. 2009, 116 CEND/HDJZ-2009/221sectorI&O Stcrt. 2009, 116
30-07-2003 Wijziging 14-07-2003 Stcrt. 2003, 142 HDJZ/BIM/2003-1378 14-07-2003 Stcrt. 2003, 142
01-01-2003 Wijziging 04-12-2002 Stcrt. 2002, 240 HDJZ/BIM/2002-1516 04-12-2002 Stcrt. 2002, 240
01-01-1999 Nieuwe-regeling 16-12-1998 Stcrt. 1998, 247 DGG/J-98011064 16-12-1998 Stcrt. 1998, 247

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen in werking treedt.1)
Naar boven