Regeling tekortgemeenten standplaatsen Huisvestingswet

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-03-1999 t/m 22-12-2004

Regeling tekortgemeenten standplaatsen Huisvestingswet en Regeling afkoop geldelijke steun woonwagens en standplaatsen

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Huisvestingswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Als gemeenten waar zich een substantieel tekort aan standplaatsen voordoet, als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Huisvestingswet, worden aangewezen:

 • a. Alkmaar;

 • b. Amersfoort;

 • c. Amstelveen;

 • d. Amsterdam;

 • e. Apeldoorn;

 • f. Arnhem;

 • g. Bergen op Zoom;

 • h. Breda;

 • i. Coevorden;

 • j. Dordrecht;

 • k. Emmen;

 • l. ’s-Gravenhage;

 • m. Groningen;

 • n. Haarlem;

 • o. Harderwijk;

 • p. Heemskerk;

 • q. Heerlen;

 • r. Helmond;

 • s. ’s-Hertogenbosch;

 • t. Hoogeveen;

 • u. Hoorn;

 • v. Hulst;

 • w. Leiden;

 • x. Loon op Zand;

 • y. Maastricht;

 • z. Meerssen;

 • aa. Nootdorp;

 • bb Nuenen;

 • cc Nijmegen;

 • dd Oss;

 • ee Rheden;

 • ff Roosendaal;

 • gg Rotterdam;

 • hh Rijswijk (Zuid-Holland);

 • ii Schiedam;

 • jj Sittard;

 • kk Tiel;

 • ll Utrecht;

 • mm Valkenswaard;

 • nn Venlo;

 • oo Voorburg;

 • pp Weert/Stramproy;

 • qq West Maas en Waal;

 • rr Woensdrecht;

 • ss Zoetermeer en

 • tt Zwolle.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen I tot en met IV en VI tot en met XII van de wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving (Stb. 459) in werking treedt.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tekortgemeenten standplaatsen Huisvestingswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 1998

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina