Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 28-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 26-05-2021.
Geldend van 26-05-2021 t/m 06-06-2023

Wetstechnische informatie voor Bijlage 4

Informatie geldend op 26-05-2021

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
    Artikelen: 1, 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 26-05-2021)

Opmerking

Bijlage 1 ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
07-06-2023 Wijziging 25-05-2023 Stcrt. 2023, 15448 IENW/BSK-2023/93240 25-05-2023 Stcrt. 2023, 15448
22-04-2017 Wijziging 11-04-2017 Stcrt. 2017, 21824 IENM/BSK-2017/81638 11-04-2017 Stcrt. 2017, 21824
01-05-2015 Wijziging 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506 IENM/BSK-2015/79216 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506
31-03-2012 Wijziging 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412 IENM/BSK-2012/31297 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412
01-01-2011 Wijziging 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20334 VENW/BSK-2010/151191 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20334
01-05-2009 Wijziging 10-04-2009 Stcrt. 2009, 76 CEND/HDJZ-2009/444sectorAWW 07-04-2009 Stb. 2009, 184 Alg. 1, Inwtr. 2
08-03-2008 Wijziging 28-02-2008 Stcrt. 2008, 47 HDJZ-I&O-2007-1733 28-02-2008 Stcrt. 2008, 47
01-07-2007 Wijziging 20-02-2007 Stcrt. 2007, 42 HDJZ/I&O/2006-1924 20-02-2007 Stcrt. 2007, 42
19-03-2005 t/m 01-01-2005 Wijziging 09-03-2005 Stcrt. 2005, 54 HDJZ/BIM/2005-529 09-03-2005 Stcrt. 2005, 54 Twk. 3
30-07-2003 t/m 11-09-2002 Wijziging 14-07-2003 Stcrt. 2003, 142 HDJZ/BIM/2003-1378 14-07-2003 Stcrt. 2003, 142 Alg. 4, Inwtr. 5
11-09-2002 Nieuwe-regeling 27-08-2002 Stcrt. 2002, 172 HDJZ/BIM/2002-279 27-08-2002 Stcrt. 2002, 172
11-09-2002 Wijziging 27-08-2002 Stcrt. 2002, 172 HDJZ/BIM/2002-279 27-08-2002 Stcrt. 2002, 172

Opmerkingen

  1. Artikel 58 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK, Stcrt. 2009/76, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit voertuigen in werking treedt.2)
  3. Artikel 66 en Aanhangsel 1 werken terug tot en met 1 januari 2005.3)
  4. Artikel 26, tweede lid, onderdeel e, en derde lid, onderdeel d, vervalt met ingang van 11 maart 2003.4)
  5. Bij Stcrt. 2003/142 is in artikel III een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.5)
Naar boven