Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 08-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 26-05-2021.
Geldend van 26-05-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 26-05-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 26-05-2021)

Opmerking

Bijlage 1 ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2011 Wijziging 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20334 VENW/BSK-2010/151191 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20334
01-04-2010 Wijziging Stcrt. 2009, 19725 CEND/HDJZ-2009/1485sectorI&O Stcrt. 2009, 19721 Inwtr. 1
04-04-2009 Wijziging 25-03-2009 Stcrt. 2009, 64 CEND/HDJZ-2009/222sectorI&O 25-03-2009 Stcrt. 2009, 64
19-03-2005 Wijziging 09-03-2005 Stcrt. 2005, 54 HDJZ/BIM/2005-529 09-03-2005 Stcrt. 2005, 54
30-07-2003 Wijziging 14-07-2003 Stcrt. 2003, 142 HDJZ/BIM/2003-1378 14-07-2003 Stcrt. 2003, 142
11-09-2002 Wijziging 27-08-2002 Stcrt. 2002, 172 HDJZ/BIM/2002-279 27-08-2002 Stcrt. 2002, 172
01-01-1999 Nieuwe-regeling 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241 DGG/J-98010333 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen in werking treedt.1)
Naar boven