Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingVLG-regeling
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerkDGG/J-98010333
IdentificatienummerBWBR0010054
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

Bijlage 1 ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XIIb
 2. Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
  Artikel: 4.4 -1
 3. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage: I
 4. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
  Tekst: tekst
 5. Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010
  Artikel: 1
 6. Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 11
 7. Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004
  Artikel: 1
 8. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
  Artikel: 7
 9. Regeling vrijstelling wegvervoer lege en ongereinigde opslagtanks
  Artikel: 1
 10. Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg
  Tekst: tekst
 11. Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens
  Artikel: 4
 12. Vrijstelling vervoer over land van pesticiden door ambtenaren Algemene Inspectiedienst Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina