Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet

Geldend van 10-03-2017 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 15.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 Met het toezicht op de naleving van de bepalingen, bedoeld in artikel 15.1, eerste lid, van de wet, zijn, voor zover het de bevoegdheden betreft van de Minister van Economische Zaken, belast de ambtenaren met de functiebenamingen inspecteur, senior inspecteur, coördinerend/specialistisch inspecteur en inspecteur/medewerker toezicht van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina