Besluit Staatstoezicht op de volksgezondheid

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Besluit van 16 november 1998, houdende Besluit Staatstoezicht op de volksgezondheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 september 1998, DWJZ-U-981079;

Gelet op de artikelen 36, eerste lid, en 62 van de Gezondheidswet en op artikel 9 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen;

De Raad van State gehoord (advies van 15 oktober 1998 (no. W13.98.0426);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 november 1998, DWJZ-U-981226;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Staatstoezicht op de volksgezondheid bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;

  • b. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 november 1998

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zesentwintigste november 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina