Regeling model huisregels EBI

Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Regeling model huisregels EBI

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet;

Gezien het advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 28 mei 1998 (nummer 698535/98).

Besluit:

Artikel 2

  • 1 De directeur van de Extra Beveiligde Inrichting stelt, in aanvulling op de bij of krachtens de wet gegeven regels, met inachtneming van het model opgenomen in de bijlage en de daarbij gegeven aanwijzingen huisregels voor de Extra Beveiligde Inrichting vast.

  • 2 De directeur stelt zijn huisregels binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze regeling vast.

  • 3 De directeur zendt zijn huisregels alsmede daarop volgende wijzigingen (telkenmale) binnen een maand ter goedkeuring aan de Minister.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bij deze regeling behorende bijlage wordt ter inzage gelegd.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina