Regeling opsporingsinformatie regionale politiekorpsen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 04-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 30-01-2009.
Geldend van 30-01-2009 t/m 31-12-2012

Annuleren

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk DGOOV/IBOOVEIB98/U355
Identificatienummer BWBR0009926
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 30-01-2009

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2013 Intrekking-regeling 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26854 330697 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26854
30-01-2009 t/m 01-01-2008 1) Wijziging 29-09-2008 Stcrt. 2009, 18 5561656/08 29-09-2008 Stcrt. 2009, 18
25-10-1998 Nieuwe-regeling 30-09-1998 Stcrt. 1998, 203 DGOOV/IBOOVEIB98/U355 30-09-1998 Stcrt. 1998, 203

Opmerkingen

  1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 2 , Artikel 3 , Artikel 41)

Annuleren

Naar boven