Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 31-08-2005 t/m 31-12-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 31-08-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. OCW-intrekkingsregeling 2004

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers
    Artikelen: 2a, 3, 4, 10, 11, 12, 13
  2. Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
    Artikel: 15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina