Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

Geraadpleegd op 11-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 17-04-2020.
Geldend van 17-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 17-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 17-04-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-04-2020 Wijziging 30-03-2020 Stcrt. 2020, 21085 2702963 30-03-2020 Stcrt. 2020, 21085
01-01-2015 Wijziging 24-11-2014 Stcrt. 2014, 34049 2014-0000174745 24-11-2014 Stcrt. 2014, 34049
01-01-2007 Wijziging 22-12-2006 Stcrt. 2006, 253 5458886/06/DVB 22-12-2006 Stcrt. 2006, 253
01-01-2002 Wijziging 10-10-2001 Supplement-Stcrt. 2001, 214 5125491/01/06 10-10-2001 Supplement-Stcrt. 2001, 214 Alg. 1
01-04-2001 Wijziging 20-03-2001 Stcrt. 2001, 63 FM2001-00317M 20-03-2001 Stb. 2001, 144 Inwtr. 2
01-07-1998 Nieuwe-regeling 25-06-1998 Stcrt. 1998, 119 703916/98/DVB 02-04-1998 Stb. 1998, 204 Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. De wijzigingsopdracht voor artikel 6 kan niet worden doorgevoerd.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Vreemdelingenwet 2000 in werking treedt.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Koppelingswet in werking treedt.3)
Naar boven