Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

Geraadpleegd op 25-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 17-04-2020.
Geldend van 17-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 17-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
    Artikelen: 7, 8, 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 17-04-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-04-2020 Wijziging 30-03-2020 Stcrt. 2020, 21085 2702963 30-03-2020 Stcrt. 2020, 21085
12-09-2019 t/m 03-04-2019 Wijziging 27-08-2019 Stcrt. 2019, 49979 2646804 27-08-2019 Stcrt. 2019, 49979
01-01-2011 Wijziging 22-12-2010 Stcrt. 2010, 20964 5679596/10 23-12-2010 Stb. 2010, 886 Inwtr. 1
21-06-2009 Wijziging 15-05-2009 Stcrt. 2009, 111 5600380/09 15-05-2009 Stcrt. 2009, 111
01-10-2007 Wijziging 27-09-2007 Stcrt. 2007, 188 5507343/07/DVB 27-09-2007 Stcrt. 2007, 188
01-01-2007 Wijziging 22-12-2006 Stcrt. 2006, 253 5458886/06/DVB 22-12-2006 Stcrt. 2006, 253
01-07-1998 Nieuwe-regeling 25-06-1998 Stcrt. 1998, 119 703916/98/DVB 02-04-1998 Stb. 1998, 204 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht) (Stb. 2010/203) in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Koppelingswet in werking treedt.2)
Naar boven