Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

Geraadpleegd op 08-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 17-04-2020.
Geldend van 17-04-2020 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2a

Informatie geldend op 17-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 17-04-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2001 Wijziging 20-03-2001 Stcrt. 2001, 63 FM2001-00317M 20-03-2001 Stb. 2001, 144 Inwtr. 1
11-12-1998 Nieuw 07-12-1998 Stcrt. 1998, 235 727985/98/DVB 07-12-1998 Stcrt. 1998, 235

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Vreemdelingenwet 2000 in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven