Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 17-04-2020.
Geldend van 17-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 17-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 17-04-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-1998 Nieuwe-regeling 25-06-1998 Stcrt. 1998, 119 703916/98/DVB 02-04-1998 Stb. 1998, 204 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Koppelingswet in werking treedt.1)
Naar boven