Penitentiaire beginselenwet

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 73

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk XIII

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 6:2:4
 2. Penitentiaire maatregel
  Artikel 22e
 3. Penitentiaire beginselenwet
  Artikelen 17, 56, 75
 4. Regeling arbeidsloon gedetineerden
  Artikel 6
Terug naar begin van de pagina