Flora- en faunawet

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 14-04-2016 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 33

Informatie geldend op 14-04-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Circulaire Afgifte jachtakten Flora- en faunawet
  Tekst: tekst
 2. Flora- en faunawet
  Artikelen: 1, 31, 34, 39

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel II

 1. Flora- en faunawet
  Artikel 1a
 2. Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
  Artikel 10
Terug naar begin van de pagina