Flora- en faunawet

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 14-04-2016 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 14-04-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit Faunabeheer

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit Faunabeheer
    Artikel: 3
  2. Flora- en faunawet
    Artikelen: 1, 70

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel I

  1. Flora- en faunawet
    Artikel 1a
Terug naar begin van de pagina