Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor ARTIKEL XXII

Informatie geldend op 01-08-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. OCW-intrekkingsregeling 2004
  2. Tijdelijke regeling lwoo en pro aan AOC's

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina