Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 17-10-2007 t/m 31-12-2007

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 17-10-2007

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling slibvangputten en vet- of olie-afscheiders

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Besluit omgevingslawaai
    Artikel: 1
  2. Regeling slibvangputten en vet- of olie-afscheiders
    Artikelen: 1, 2
  3. Vuurwerkbesluit
    Artikel: 3.2.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina