Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Geldend van 30-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 30-07-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

    Terug naar begin van de pagina