Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

[Regeling vervallen per 29-12-2005.]
Geldend van 01-09-2005 t/m 28-12-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 44

Informatie geldend op 01-09-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2005

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2005
    Artikel: 1
  2. Reïntegratie-instrumenten-besluit Wet REA
    Artikelen: 7b, 7c
  3. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
    Artikel: 87a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina