Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

[Regeling vervallen per 29-12-2005.]
Geldend van 01-09-2005 t/m 28-12-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 33a

Informatie geldend op 01-09-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit SUWI

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit SUWI
  Artikelen: 4.10, 4.15, 4.7, 4.8, 4.9
 2. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 3. Regeling SUWI
  Artikelen: 4.1, 7.14
 4. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
  Artikelen: 34, 35, 43

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel 33
 2. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
  Artikelen 10, 39, 44a, 45
Terug naar begin van de pagina