Kaderwet VWS-subsidies

Geldend van 19-03-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009455
Rechtsgebieden Cultureel recht
Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaCultuur, sport, vrije tijdGezondheid en zorg

Opmerking

Door Stb. 2006/351 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2007.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 2. Besluit aanwijzing toezichthouders VWS-subsidies
 3. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 4. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2
 5. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 6. Regeling heroïnebehandeling
 7. Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging
 8. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 9. Regeling Sportakkoord 2020–2022
 10. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
 11. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 12. Reparatiebesluit VWS 2014
 13. Stimuleringsregeling E-health Thuis
 14. Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
 15. Subsidieregeling abortusklinieken
 16. Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen
 17. Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland
 18. Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg
 19. Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional
 20. Subsidieregeling huisvesting gesloten jeugdhulp 2015
 21. Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp
 22. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021
 23. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
 24. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2022
 25. Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
 26. Subsidieregeling NIPT
 27. Subsidieregeling NODOK 2019–2023
 28. Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant
 29. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016
 30. Subsidieregeling PrEP
 31. Subsidieregeling preventiecoalities
 32. Subsidieregeling publieke gezondheid
 33. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
 34. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
 35. Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra
 36. Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg
 37. Subsidieregeling veelbelovende zorg
 38. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
 39. Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, enz. (schrappen rapport van feitelijke bevindingen als vast onderdeel van financieel verslag)
 40. Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid 2014

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 2. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 3. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect
 4. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders VWS-subsidies
  Artikel: 1
 2. Besluit mandaat Stichting kwaliteitsontwikkeling Gehandicaptenzorg
  Artikel: 1
 3. Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL subsidieverstrekking Life Science and Health en Gezond Ouder Worden
  Artikel: 2
 4. Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health
  Artikel: 2
 5. Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg
  Artikel: 2
 6. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
  Artikel: 2
 7. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking veelbelovende zorg
  Artikel: 2
 8. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional
 9. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2
 10. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 11. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis
  Artikel: 1
 12. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
  Artikel: 2
 13. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 14. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina