Kaderwet VWS-subsidies

Geldend van 19-03-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 19-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES
    Bijlage: III
  2. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
    Artikel: 1.2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina