Kaderwet volksgezondheidssubsidies

Geldend van 01-08-1998 t/m 31-12-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-08-1998

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit volksgezondheidssubsidies

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Kaderwet VWS-subsidies
    Artikelen: 4, 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina