Vaststelling tarief beveiligingsheffing 1998

Geldend van 05-03-1998 t/m heden

Vaststelling tarief beveiligingsheffing 1998

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 37j, eerste lid en vierde lid, van de Luchtvaartwet,

Besluit:

Artikel 1

Het tarief van de beveiligingsheffing bedraagt voor 1998 in de periode van 1 januari tot en met 31 oktober acht gulden per passagier en in de periode van 1 november tot en met 31 december negen gulden per passagier.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Den Haag, 12 februari 1998

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina