Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998

Geraadpleegd op 10-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
    Artikelen: 4, 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 09-12-2014 Stb. 2014, 520 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 27-10-2014 Stb. 2014, 420 27-11-2014 Stb. 2014, 486
Wijziging 06-10-2014 Stb. 2014, 348 06-10-2014 Stb. 2014, 348
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 652 22-12-2011 Stb. 2011, 651 Inwtr. 1
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 646 22-12-2011 Stb. 2011, 645 Inwtr. 2
01-01-2010 Wijziging 15-12-2009 Stb. 2009, 587 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Inwtr. 3
01-12-2009 Wijziging 31-10-2009 Stb. 2009, 462 18-08-2008 Stb. 2008, 341 Inwtr. 4
01-10-2009 Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 284 01-07-2009 Stb. 2009, 283 Inwtr. 5
01-01-2007 Wijziging 02-10-2006 Stb. 2006, 450 02-10-2006 Stb. 2006, 450
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 690 15-12-2005 Stb. 2005, 690
Wijziging 05-12-2005 Stb. 2005, 628 05-12-2005 Stb. 2005, 628
29-12-2005 Wijziging 02-12-2005 Stb. 2005, 620 02-12-2005 Stb. 2005, 620
01-01-2005 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 719 23-12-2004 Stb. 2004, 719
01-01-2004 Wijziging 10-10-2003 Stb. 2003, 388 10-10-2003 Stb. 2003, 388
01-08-2003 Wijziging 08-04-2003 Stb. 2003, 169 02-06-2003 Stb. 2003, 230
01-04-2001 Wijziging 03-04-2001 Stb. 2001, 183 20-03-2001 Stb. 2001, 144 Inwtr. 6
01-01-2001 Wijziging 20-12-2000 Stb. 2000, 622 20-12-2000 Stb. 2000, 622
01-09-2000 Wijziging 05-08-2000 Stb. 2000, 329 05-08-2000 Stb. 2000, 329
02-01-1998 Nieuwe-regeling 24-12-1997 Stb. 1997, 790 24-12-1997 Stb. 1997, 790 Inwtr. 7

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel II van de Wijzigingswet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden) (Stb. 2011/650) in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Intrekkingswet Wet werk en inkomen kunstenaars in werking treedt.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning) (Stb. 2009/580) in werking treedt.3)
  4. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in werking treedt.4)
  5. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 13 van de Wet investeren in jongeren in werking treedt.5)
  6. Treedt in werking op het tijdstip waarop hoofdstuk 7 van de Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000 in werking treedt.6)
  7. Treedt in werking als artikelen XVII-XXXII van de Veegwet SZW 1997 in werking treden.7)
Naar boven