Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 90

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit bekostiging invoering Werkloosheidswet en Ziektewet voor overheidspersoneel

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina