Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Geraadpleegd op 31-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2018.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 64

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-02-2002 t/m 31-01-2001 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2002, 69 27875 20-12-2001 Stb. 2002, 69 Inwtr. 1
22-12-2000 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2000, 561 27093 13-12-2000 Stb. 2000, 561
01-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282 24-12-1997 Stb. 1997, 769

Opmerkingen

  1. Werkt terug tot en met 31 januari 2001. Artikel 74 treedt eerst in werking met ingang van de datum waarop de aanspraken op militair pensioen bij arbeidsongeschiktheid zijn vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van de Kaderwet militaire pensioenen.1)
Naar boven