Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie

Geraadpleegd op 03-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Vierde hoofdstuk

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

Betreft met ingang van 31december 1997 nieuwe vaststelling i.v.m. notificatie overeenkomstig richtlijn 83/189/EEG (Securitel-hersteloperatie).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2008 Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 276 03-07-2008 Stb. 2008, 274 Inwtr. 1
01-01-2002 Nieuw 10-12-2001 Stb. 2001, 614 10-12-2001 Stb. 2001, 621

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven