Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie

Geraadpleegd op 27-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 30

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

Betreft met ingang van 31december 1997 nieuwe vaststelling i.v.m. notificatie overeenkomstig richtlijn 83/189/EEG (Securitel-hersteloperatie).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2008 Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 276 03-07-2008 Stb. 2008, 274 Alg. 1, Inwtr. 2
31-12-1997 Nieuwe-regeling 22-12-1997 Stb. 1997, 763 22-12-1997 Stb. 1997, 763

Opmerkingen

  1. Artikel XII van Stb. 2008/276 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer in werking treedt.2)

Annuleren

Naar boven