Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie

Geraadpleegd op 08-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie
    Artikelen: 6, 7, 13, 14, 23, 24, 27

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

Betreft met ingang van 31december 1997 nieuwe vaststelling i.v.m. notificatie overeenkomstig richtlijn 83/189/EEG (Securitel-hersteloperatie).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 08-09-2014 Stb. 2014, 326 08-09-2014 Stb. 2014, 326
01-01-2013 Wijziging 27-11-2012 Stb. 2012, 600 27-11-2012 Stb. 2012, 600
01-01-2011 Wijziging 17-12-2010 Stb. 2010, 858 17-12-2010 Stb. 2010, 858
01-07-2010 Wijziging 01-06-2010 Stb. 2010, 210 14-06-2010 Stb. 2010, 225
01-01-2002 Wijziging 10-12-2001 Stb. 2001, 614 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-06-1999 Wijziging 11-05-1999 Stb. 1999, 197 19-05-1999 Stb. 1999, 198
31-12-1997 Nieuwe-regeling 22-12-1997 Stb. 1997, 763 22-12-1997 Stb. 1997, 763
Naar boven