Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 30-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 04-06-2008.
Geldend van 04-06-2008 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 04-06-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 04-06-2008)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Intrekking-regeling 02-07-2015 Stcrt. 2015, 19073 2015-0000160660 02-07-2015 Stcrt. 2015, 19073
01-01-1998 Nieuwe-regeling 19-12-1997 Stcrt. 1997, 248 SV/WV/97/5347 02-09-1997 Stb. 1997, 391 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen XXXII, XXXIV, onderdeel A, en XXXV, onderdeel A, van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen in werking treden1)
Naar boven