Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-11-2009.
Geldend van 25-11-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 25-11-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Gecombineerd goederenvervoer 1998
 2. Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat
 3. Promit-regeling 1998
 4. Regeling Haveninterne Projecten II
 5. Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
 6. Regeling tijdelijke garantie ontslaguitkeringen SWOV
 7. Stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 1999
 8. Stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 2000
 9. Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen (SBV)
 10. Subsidieregeling Bureau Voorlichting Binnenvaart 2007–2009
 11. Subsidieregeling geluidsisolatie of vervangende nieuwbouw specifieke panden
 12. Subsidieregeling KDC
 13. Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer
 14. Subsidieregeling milieu- en energie-efficiency in het goederenvervoer 2002
 15. Subsidieregeling openbare inland terminals
 16. Subsidieregeling Prototype ETCS
 17. Subsidieregeling Stichting Deltares
 18. Subsidieregeling Stichting Rail Cargo 2006–2009
 19. Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger 2002
 20. Subsidieregeling vereniging Fietsersbond 2007
 21. Subsidieregeling Vereniging Koninklijke Schuttevaer 2007–2010
 22. Subsidieregeling Voorlichtingsbureau Short Sea Shipping 2007–2009
 23. Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water
 24. Tijdelijke regeling subsidiëring Stichting Incidentmanagement Vrachtautoberging 2007
 25. Tijdelijke subsidieregeling AIS-transponders visserijschepen Voordelta
 26. Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart
 27. Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water
 28. Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie
 29. Tijdelijke subsidieregeling opleiding machinisten ERTMS level-1
 30. Tijdelijke subsidieregeling upgrade ERTMS
 31. Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009
 32. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water
 33. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling Nationaal Programma GO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-11-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 14-12-2012 Stb. 2013, 20 32537
01-01-1998 Nieuwe-regeling 17-12-1997 Stb. 1997, 724 25534 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Treedt volgens Stb. 1997/725 in werking met ingang van de dag dat de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.1)
Naar boven