Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 03-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 25-11-2009.
Geldend van 25-11-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 25-11-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Gecombineerd goederenvervoer 1998
 2. Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat
 3. Promit-regeling 1998
 4. Regeling Haveninterne Projecten II
 5. Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
 6. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 7. Regeling subsidie zoute veren
 8. Regeling tijdelijke garantie ontslaguitkeringen SWOV
 9. Stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 1999
 10. Stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 2000
 11. Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen (SBV)
 12. Subsidieregeling Bureau Voorlichting Binnenvaart 2007–2009
 13. Subsidieregeling geluidsisolatie of vervangende nieuwbouw specifieke panden
 14. Subsidieregeling KDC
 15. Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer
 16. Subsidieregeling milieu- en energie-efficiency in het goederenvervoer 2002
 17. Subsidieregeling openbare inland terminals
 18. Subsidieregeling Prototype ETCS
 19. Subsidieregeling riolering woonboten
 20. Subsidieregeling Stichting Deltares
 21. Subsidieregeling Stichting Rail Cargo 2006–2009
 22. Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger 2002
 23. Subsidieregeling SWOV 2006
 24. Subsidieregeling Transumo 2004–2010
 25. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2006
 26. Subsidieregeling vereniging Fietsersbond 2007
 27. Subsidieregeling Vereniging Koninklijke Schuttevaer 2007–2010
 28. Subsidieregeling Voorlichtingsbureau Short Sea Shipping 2007–2009
 29. Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water
 30. Tijdelijke regeling subsidiëring Stichting Incidentmanagement Vrachtautoberging 2007
 31. Tijdelijke subsidieregeling AIS-transponders visserijschepen Voordelta
 32. Tijdelijke subsidieregeling Expertise- en innovatiecentrum binnenvaart
 33. Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart
 34. Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water
 35. Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie
 36. Tijdelijke subsidieregeling opleiding machinisten ERTMS level-1
 37. Tijdelijke subsidieregeling Stichting Nederland Maritiem Land 2006–2009
 38. Tijdelijke subsidieregeling upgrade ERTMS
 39. Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009
 40. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water
 41. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling Nationaal Programma GO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikelen: 2, 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-11-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 14-12-2012 Stb. 2013, 20 32537
25-11-2009 Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 09-11-2009 Stb. 2009, 489
01-01-1998 Nieuwe-regeling 17-12-1997 Stb. 1997, 724 25534 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Treedt volgens Stb. 1997/725 in werking met ingang van de dag dat de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.1)
Naar boven