Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-11-2009.
Geldend van 25-11-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 25-11-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-11-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 14-12-2012 Stb. 2013, 20 32537
01-01-1998 Nieuwe-regeling 17-12-1997 Stb. 1997, 724 25534 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt volgens Stb. 1997/725 in werking met ingang van de dag dat de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.1)
Naar boven