Regeling verkeerslichten

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2019.
Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage I

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling verkeerslichten
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-07-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-12-1997 Nieuwe-regeling 15-12-1997 Stcrt. 1997, 245 DGP/WJZ/V-725907 15-12-1997 Stcrt. 1997, 245
Naar boven